17/09/2020 | 2211 |
0 Đánh giá

Ngày 13/6/2019, Lễ kỷ niệm 70 năm Công ty Nissin Shearing được tổ chức tại Khách sạn Inter Continental Westlake, Hà nội.

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận